07
خرداد

اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

تجلیل از حضور موفق کارخانجات هبلکس رضوی  توسط مدیر شرکت شهرک های صنعتی  استان سیستان وبلوچستان