كاهش خسارت ناشي از زلزله با استفاده از تكنولوژي بتن سبك

ساعات کاری
شنبه تا پنجشنبه : 08:30 الی 17:30
آدرس ما
ایران - تهران - تهرانپارس
پشتیبانی مشتریان
208 333 9296+

كشور ما در منطقه اي زلزله خيز قرار دارد و همان طور كه مي دانيد خسارات وارد بر يك بنا در اثر تكان هاي زلزله با وزن آن بنا رابطه مستقيمي دارد. بنابر اين هر اندازه كه با بهره گيري از فناوري هاي نوين وزن يك ساختمان را كاهش دهيم، سازه در برابر ويراني ايمن تر خواهد شد. از جمله مواد جديدي كه جايگاه ويژه اي در ساخت و ساز به خود اختصاص داده است بتن سبك مي باشد كه در ساليان اخير به خاطر مزاياي عملي استفاده از آن ،ب ه عنوان يكي از مصالح سازه اي مهم شناخته شده و تقاضا براي استفاده از آن در حال افزايش است. استفاده از بتن سبك سازه اي در سازه هاي بتني ، با كم كردن بار مرده ساختمان باعث كاهش نيروي ناشي از زلزله و نيروي وارده بر ستون ها و پي مي شود. از اين رو اگر چه معمولا توليد بتن سبك هزينه بيشتري دارد اما استفاده از آن به دليل كم كردن ابعاد اعضا مقرون به صرفه است. در اين تحقيق سعي شده اثر ميكروسيليس بر بتن سبك در راستاي عملكرد بهتر سازه در برابر زلزله مورد بررسي قرار گيرد. بنابر اين با ساخت نمونه هاي متعدد آزمايشگاهي خواص مرتبط با بتن سبك اندازه گيري و گزارش شده اند. به اين منظور پارامترهاي اساسي در طرح اختلاط بتن مانند نسبت آب به سيمان و همچنين درصد ميكروسيليس به عنوان پارامترهاي اصلي تعيين گرديدهاند و متغيرهاي مقاومت، ميزان جذب آب و مقاومت ويژه الكتريكي به عنوان متغيرهاي مرتبط با دوام بتن مورد بررسي قرار ميگيرند.
با توجه به اينكه كشور ايران در كمربند لرزه اي واقع مي باشد و با توجه به اين نكته كه خسارات ناشي از زلزله، علاوه بر آسيب به اموال مردم سرمايه هاي اصلي كشور كه همان جان و سلامتي افراد مي باشد را از بين خواهد برد، بنابراين استفاده از متدهايي كه بتواند از ايجاد چنين فاجعه هايي جلوگيري كند يا آن را بكاهد بر عهده همه متخصصين و در پيشاپيش همه آن ها مهندسين عمران مي باشد. براي رسيدن به هدف فوق، در اين تحقيق تلاش شد تا با استفاده از ميكروسيليس در بتن سبك به اندازه گيري مشخصات آن پرداخته شود. بتن سبك با توجه به وزن كمتر خود نسبت به بتن هاي معمول در برابر بارهاي ديناميكي زلزله عملكرد بهتري خواهد داشت. در همه مراحل آزمايشات سعي بر اين بوده تا عملكرد و دوام بتن به خوبي تست شود. با بررسي نمونه هاي حاصل از عمر 28 روزه بتن نتايج زير حاصل شده است:
مقاومت فشاري  نمونه ها با ثابت ماندن نوع دانه بندي سنگدانه ها و درصد ميکروسيليس، رابطه معکوس با نسبت آب به سيمان دارد. تغيير مقاومت در نسبتهاي آب به سيمان پايين تر شديدتر است. به اين معنا كه با كاهش نسبت آب به سيمان در بتن سبك علاوه بر حفظ سبكي ساختمان به تحمل بارهاي فشاري بر سازه نيز كمك كرده ايم.
– درصد جذب آب بتن رابطه مستقيمي با نسبت آب به سيمان دارد.
– مقاومت الكتريكي بتن رابطه معكوس نسبت آب به سيمان دار،تعيين دقيق اين رابطه نياز به آزمايش هاي بيشتر دارد.
با توجه به اينكه هر يك از سه عامل فوق پارامتر مهمي در دوام بتن محسوب مي شوند، با ارتقاي خواص اين سه عامل سعي شد تا ارزش استفاده از بتن هاي سبك در جهت سبك سازي سازه ها مورد توجه قرار گيرد. سبك سازي سازه ها در منطقه زلزله خيزي چون ايران مي تواند از جمله راهكارهاي كاهش صدمات ناشي از زلزله باشد كه اميد است با اهتمام هرچه بيشتر متخصصان به اين قضيه، نتايج بهتر و بيشتري در سبك سازي با بتن سبك حاصل شود.