08
خرداد

کارخانه هبلکس رضوی ؛ برنامه توسعه بازار فروش و چالشها

کارخانه هبلکس رضوی در سال 1399 برنامه توسعه بازار فروش خود را پی گرفته است. با این هدف است که طرح آموزش حضوری را در دستور کار قرار داده است. هر چند که با چالش های بزرگی مواجه است که در ادامه توضیح خواهیم داد. کارخانه هبلکس رضوی در این طرح سه منظور را پیگیری می کند:

  • ارتقاء کیفیت محصولات خود
  • افزایش رضایت خریداران
  • اجرای صحیح بلوک

عرضه و فروش کارخانه هبلکس رضوی در بازار داخلی و خارجی خصوصا در حوزه کشورهای همسایه انجام می شود. اما هدف این کارخانه به این جا ختم نمی شود. این شرکت در پی گسترش بازار فروش محصولات خود در سطح داخلی و خارجی است. در این راه طرح هایی را پیش روی خود قرار داده است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

طرح های توسعه کارخانه هبلکس رضوی

با اهداف ذکر شده در بخش قبل، لازم است کارخانه هبلکس رضوی ساختار فروش خود را بهینه سازی کند. هم چنین ضروری است واحد خدمات پس از فروش ایجاد کند تا سطح رضایت مشتریان داخلی و خارجی را افزایش دهد.

برنامه دیگری که در جهت توسعه بازار فروش محصولات هبلکس رضوی در حال پیگیری است، حضور این کارخانه در نمایشگاه های بین المللی و داخلی است. با این کار محصولات این کارخانه به شکل وسیعتری معرفی می شود و در بخش مصالح ساختمانی بیشتر نفوذ می کند.

این برنامه ها موجب می شود ظرفیت تولید افزایش یابد. ضمن این که به دلیل وجود محصولات مشابه و ضرروت رقابت در این بازار، برنامه تولید بر افزایش کیفیت محصول تمرکز خواهد کرد. این امر با وجود دو مجتمع تولیدی کارخانه هبلکس رضوی، از ظرفیت لازم برای تولید انواع محصولات ساختمانی دانش بنیان برخوردار است.

چالش های توسعه بازار کارخانه هبلکس رضوی

کارخانه هبلکس رضوی در این راه با چالش های متعددی روبروست. حمل و نقل محصول و یا مواد اولیه هزینه بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه و لوازم تولید نوسان دارد و این مشکلی است که همه تولیدکنندگان هبلکس را درگیر خود کرده است.

ضمن این که بدنه ساخت و تولید ایران سنتی است و در برابر محصولات جدید مقاومت وجود دارد. تمامی این موارد به اضافه رکود سخت اقتصادی کشور بر روی کارخانه ها از جمله هبلکس رضوی تأثیر منفی بزرگی داشته است. مشکل دیگری که تمامی تولیدکنندگان با آن مواجهند عدم ثبات روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه است. در این میان کشورهای شمال و شرق  کشور از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند.

کارخانه هبلکس رضوی امید دارد در عین وجود چالش های ذکر شده، با ارائه خدمات آموزشی، برنامه توسعه بازار فروش خود را پیگیری کرده و از ظرفیت های داخلی و خارجی موجود نهایت بهره را ببرد. قطعا حضور بیشتر در میان رقبا، کیفیت محصول و حجم سودآوری را در جهتی مثبت تغییر خواهد داد.