مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

فرم محاسبه بلوک صادراتی


ابعاد بلوک تعداد بلوک درخواستی متراژ درخواستی به متر مربع متراژ درخواستی به متر مکعب بهای بلوک (دلار) مبلغ نهایی(دلار)
10*20*60 43 {{priceCount1}}
15*20*60 43 {{priceCount2}}
20*20*60 43 {{priceCount3}}
مبلغ نهایی سفارش (دلار) {{s}}