مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

حضور کارخانجات هبلکس رضوی در نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان


blog-image

 

کارخانجات هبلکس رضوی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان که از 22 مهرماه افتتاح و تا 25 مهرماه میزبان بازدیدکنندگان می باشد .

 آرشیو اخبار