مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

کسب رتبه نخست در جشنواره امتنان کارگران استان خراسان جنوبی


blog-image

استفاده از پسماندهای کارخانجات سنگبری در فرآیند تولید بتن سبک هوادار اتوکلاو شده جهت کاهش هزینه های تولید و اثرات نامطلوب زیست محیطی

امروزه بتن سبک هوادار اتوکلاو شده به عنوان يكي از مصالح پر مصرف در انواع سازه هاي عمراني مورد استفاده قرار ميگيرد و تاکنون تحقیقات مختلفی جهت جایگزینی مواد اولیه با ضایعات صنعتی جهت کاهش هزینه تولید انجام گرفته است.

مقاله های مختلفی در مورد جنبه هاي زیست محیطی پسماندهاي صنایع سنگبري نوشته شده و راهکارهایی براي بازیافت و استفاده مجدد از باطله هاي سنگبريها درصنایع مختلف پیشنهاد داده اند و در زمینه کاربرد پسماندها فقط ارائه طرح کرده اند اما معدود بوده اند مواردی که از ضایعات سنگ استفاده کرده و نتایج شان را گزارش داده اند. در استان خراسان جنوبی در رابطه با استفاده بهینه از ضایعات سنگبري ها که حاصل از برش می باشند تاکنون فعالیت منسجم و کامل انجام نشده است، در اين تحقيق امكان استفاده از اين ضايعات در تولید بتن سبک هوادار اتوکلاو شده بررسي شده اسـت و از مهرماه سال 1397 با ارائه و بررسی این طرح پسماند های تولید شده در کارخانجات سنگبری به عنوان جایگزین مواد اولیه استفاده می شود.

 

نقاط قوت و نوآوری های طرح:

Øجابگزینی بالاترین ماده اولیه مصرفی در بتن سبک هوادار اتوکلاو شده ( سیلیس) با پسماند کارخانجات سنگ و همچنین مصرف پسماند کارخانجات سنگ و رفع معضل زیست محیطی دفع پسماند آنها از نوآوری های این طرح می باشد.

Øجلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب پسماند کارخانجات سنگبری

Øکاهش بهای تمام شده محصول به میزان 15 درصد

Øصرفه جویی 25درصدی در هزینه های عملیاتی فرآیند تولید

Øصرفه جویی 20 درصدی در هزینه های مواد اولیه (سیلیس)

 آرشیو اخبار