مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

بازدید امام جمعه محترم کیش و مدیران استانی از غرفه ‏هبلکس رضوی در کیش


blog-image

بازدید امام جمعه محترم کیش; مدیران استانی و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی در کیش از غرفه ‏هبلکس رضوی بیرجند

 

 آرشیو اخبار